Benut u nog de jaarlijkse reguliere schenkingsvrijstellingen?

Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een schenking doen zonder dat het kind daarover schenkbelasting is verschuldigd. In 2015 is het vrijgestelde bedrag voor schenkingen per kind € 5.277.

Aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar mag eenmalig € 25.322 (bedrag 2015) belastingvrij worden geschonken. Als het eigen kind buiten deze leeftijdgrenzen valt maar zijn of haar partner (echtgenoot of geregistreerde partner) voldoen wel aan deze leeftijdseis, kan toch worden gebruikgemaakt van de regeling. Er geldt tevens een hogere vrijstelling van € 52.752 (bedrag 2015) indien wordt geschonken voor aankoop verbetering of onderhoud van een eigen woning. Bovendien vallen de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld van een kostbare studie of opleiding ook onder regeling.

De hoge (eenmalige) vrijstelling schenkbelasting geldt per ouderpaar. Als de ouders zijn gescheiden, kan een vrijstelling dus maar één keer worden benut.

Door in leven te schenken, wordt het vermogen van de schenkers verlaagd, waardoor uiteindelijk erfbelasting wordt bespaard. Ook wordt het inkomen in box 3 van de schenker verlaagd. Bij de begiftigden valt het geschonken vermogen wél in box 3.