Geen categorie

/Geen categorie

Profiteer van aanpassingen in het jaarrekeningenrecht voor het MKB!

Per 1 november 2015 gelden hogere grensbedragen, waarmee ondernemingen worden aangeduid als "klein" of "middelgroot". Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruikmaken van allerlei vrijstellingen met betrekking tot het opstellen van een jaarrekening. Ook worden de jaarrekeningregels vereenvoudigd voor zogeheten micro-ondernemingen. Deze groep bedrijven is nieuw in het jaarrekeningenrecht. Voor deze bedrijven geldt dat zij nog maar [...]

Benut dubbele vrijstelling fiscale partners bij KEW/SEW/BEW

Voor fiscale partners wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om ook zonder feitelijke aanpassing van de begunstiging een dubbele vrijstelling te benutten. Vanaf 1 januari 2016 kunnen partners bij het indienen van de aangifte een "verzoek gezamenlijk genieten kapitaalverzekering" doen. Een uitkering uit een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering (BH-kapitaalverzekering) of een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een gedeblokkeerd tegoed [...]